O firmě, která taláry ušije, rozhodne výběrové řízení. Podle měsíčníku by si advokáti mohli oděvy objednávat nejpozději od června.

Obhájci budou podle nové normy nosit taláry v trestních řízeních a v řízeních před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Novela zavedla advokátské taláry proto, aby advokáty podobně jako soudce, přísedící a státní zástupce odlišila od ostatních účastníků soudního řízení.

Podle Bulletinu advokacie budou mít stejné oděvy muži i ženy. Taláry by měly být vyrobeny ve dvou provedeních. Obě verze budou vypadat stejně, lišit se má pouze materiál. Přesná cena bude známá až po skončení výběrového řízení, uvádí měsíčník s tím, že by se měla pohybovat v řádu několika tisíc korun.

Nová podoba talárů pro advokáty.

Nová podoba talárů pro advokáty.

FOTO: Petr Horník, Právo

Cena bude také jedním z kritérií pro hodnocení uchazečů o výrobu talárů. ČAK bude dále hodnotit kvalitu ušití a celkový servis, který bude společnost schopna advokátům nabídnout. Poptávkového řízení na návrh talárů se podle Bulletinu advokacie zúčastnilo deset firem.

Novou povinnost advokátů nosit při soudních jednáních taláry neúspěšně napadl u Ústavního soudu (ÚS) olomoucký advokát Ivo Šotek. Navrhl ústavním soudcům, aby zrušili část novely zákona o advokacii, která povinnost zavedla. ÚS stížnost sice v lednu odmítl z formálních důvodů, v usnesení ale také uvedl, že opětovné zavedení taláru má svůj význam. Stavovský oděv prý právníkům pomůže, aby si uvědomili důležitost svého konání.

Ústavní soud v usnesení uvedl, že nošení taláru navazuje na tradici úředního roucha, které advokáti používali do roku 1948. Podle soudkyně zpravodajky Vlasty Formánkové může stavovský oděv přispět k reprezentativnosti soudního řízení. Advokáti si díky němu také uvědomí, jak významná je jejich role při obhajobě zájmů klienta.