Rektor se na základě některých odborných názorů domníval, že odebírání titulů náleží do správy děkana. Ten však na základě jiných expertíz přisuzoval tuto pravomoc rektorovi.

"O odnímání titulu bude rozhodovat rektor, a to na základě návrhů právnické fakulty,“ oznámil konečné stanovisko Průša. Odvolání nebude možné, případné námitky by řešil až soud. Podle děkana Pospíšila schůzka odstranila všechny nejasnosti. "Je dán jasný postup, jasná procedura, jasné termíny,“ podotkl Pospíšil.

"Už brzy to roztočíme"

Jako první by měli přijít na řadu někteří absolventi doktorských studijních programů, kterým hrozí, že přijdou o titul Ph.D. Spekuluje se o šesti až čtrnácti jménech.

"Podání příslušných návrhů je otázkou několika dnů,“ řekl Právu Pospíšil. Rektor pak dotyčným zašle dopis o zahájení správního řízení. Adepti na ztrátu titulu poté budou mít zhruba čtrnáct dní na to, aby dodali některé náležitosti, které by ještě eventuálně mohly změnit rozhodnutí školy.

Fakulta bude zároveň pokračovat v podrobném analyzování podkladů, které počátkem března dodala kontrolní komise stanovená rektorem. "Zjistila třeba vážná pochybení u čtyřiačtyřiceti absolventů magisterského studia. My nyní ty informace ještě jednou prověříme, právní expert zpracuje oficiální návrhy a ty zašleme rektorovi k rozhodnutí,“ vysvětlil Pospíšil.

Škola zvažuje žaloby

Nejpozději do konce dubna fakulta označí konkrétní viníky celého kolotoče skandálů. Podle závěrů zmíněné komise pochybilo bývalé vedení školy - v něm figuroval někdejší děkan Jaroslav Zachariáš s exproděkany Milanem Kindlem a Ivanem Tomažičem. "Do uvedeného termínu rovněž stanovíme, jak budeme proti viníkům postupovat. Zvažujeme dvě varianty - rozšíření trestního oznámení a podání samostatné žaloby na ochranu dobrého jména univerzity,“ uvedl Pospíšil.

Rektor se ohradil proti hlasům, které volají po co nejrychlejším uzavření celé kauzy. "My nechceme u soudu prohrát kvůli nějaké formální chybě. Je to první případ svého druhu, neexistuje žádný precedens,“ připomněl Průša.