Rektor UK Ivan Wilhelm ve středečním prohlášení označil chyby fakulty za nepřijatelné, a to natolik, že poškozují pověst univerzity.

Celkem 30 chyb

Jak Právo informoval mluvčí univerzity Václav Hájek, u 168 uchazečů, kteří po novém přehodnocení testů také dosáhli potřebných 84 bodů pro přijetí, rektor rozhodl, že jim bude prominuta lhůta pro podání žádosti o přezkum přijímacího řízení. Fakulta je musí bezodkladně oslovit doporučeným dopisem. Pokud si uchazeči do deseti dnů od doručení zásilky podají žádost, budou přijati. Přijímací zkoušky však fakulta opakovat nebude - podle rektora postup nebyl zpochybněn.

Z 4799 lidí, kteří přišli ke zkouškám, fakulta přijala 763. Minimální počet bodů byl 84. Poté, co odmítnutí lidé zpochybnili řízení, fakulta přiznala, že u devíti otázek chybně určila odpovědi a hodnocení těchto otázek přepočítala. Oslovila pak všechny uchazeče, kteří po přehodnocení dosáhli oněch 84 bodů, aby si požádali o přezkum.

Žádosti, kterým děkan fakulty nevyhověl, předal rektorovi univerzity. Ten po konzultaci s nezávislými experty uznal kromě původních devíti chyb pochybení u dalších 21 otázek. Na jejich základě bylo přepočítáno bodové ohodnocení, rektor přijal dalších 98 uchazečů a jejich celkový počet vyskočil na 1029. Zbývajících 168, kteří se včas neodvolali, ale byli poškozeni, bude přijato teď.

Přijdou tresty?

Přitom proděkan fakulty pro přijímací řízení Jiří Hřebejk ještě minulý týden několikrát potvrdil, že je fakulta přijmout nemůže. Postup fakulty hájil i rektor. Minulý čtvrtek ale nastal obrat: "Bylo zjištěno, ze bodové hodnocení na základě rektorem opravených odpovědí u 21 otázek nebylo přepočítáno u uchazečů, kteří si žádost o přezkum nepodali."

Rektor se s vedením fakulty dohodl, že do 12. listopadu fakulta znovu přepočítá body u uchazečů tak, aby nikdo nemohl být poškozen.

Proč fakulta nezasáhla hned po zjištění všech chyb? Proděkan Hřebejk to Právu zdůvodnil: "Byla tam jiná technika přezkumu přijímacího řízení na fakultě a u rektora. A ta se sjednotila."

Otázku, zda vůči viníkům bude vedení fakulty postupovat přísněji než dosud, kdy jim udělilo pouze pokuty, proděkan komentoval: "Nevylučuji vůbec nic. Buď můžeme vyvozovat personální důsledky, nebo organizační změny. Půjdeme nejspíše cestou kombinace." Na otázku, zda on sám či děkan nehodlá nést ze skandálu osobní odpovědnost, proděkan odpověděl: "Nevyjádřím se k tomu."

Rektor prostřednictvím mluvčího sdělil, že vyvození důsledků je plně v kompetenci děkana. Na otázku, zda by se neměl zodpovídat i děkan, Wilhelm odpověděl, že takový krok nepokládá za adekvátní situaci.

Studentům prý nic nehrozí

Rektor Wilhelm si podle mluvčího vyžádal soupis opatření, které má fakulta uskutečnit, aby posluchačům, kteří se zapíší ke studiu později, pomohla přestát dvouměsíční výpadek ve studiu. Studentům i učitelům to ale přinese komplikace - znamená to totiž intenzívní výuku během pátků a sobot, zvláštní termíny zkoušek a prodloužení zkouškového období. Posluchači ale mohou studium také okamžitě přerušit a začít až od příštího akademického roku. Univerzita přitom slíbila, že "v nejvíce potřebných případech" zajistí ubytování nových studentů.

Jak fakulta nápor zvládne? Už teď posluchárny praskají ve švech a tak se studenti bojí, že mnoho z nich hned v prvním roce ze školy vypadne. Děkan Vladimír Kindl ale podle mluvčího univerzity ujistil, že se "spekulace o chystaném přísnějším postupu vůči studentům 1. ročníku v žádném případě nezakládají a nebudou zakládat na pravdě". Obavy z vyhazovů jsou podle tvrzení mluvčího "uměle živeny médii a nemají žádné logické, ani racionální jádro.