Policie ale tvrdí, že vyšší počet nehod je dán letošním horším počasím.

Magistrát si nechal od policie vypracovat zprávu, z níž vyplývá že se počet nehod zvýšil.  Materiál si náměstek primátora Pavel Klega od policie vyžádal, aby měl co nejvíce informací k úsekům. Město se snaží dlouhodobě prosazovat zrušení tohoto protihlukového omezení.

Padesátka platí od ledna v rámci nařízených protihlukových opatřeních.

"Mě osobně jako řidiče zarazilo, že je protihluková padesátka nařízená i v místech, kde nikomu nepřináší snížení hluku žádný užitek. Taková omezení jsou úplně nesmyslná a jediný efekt, který způsobují, je snížení plynulosti provozu a naštvání mnoha motoristů,“ řekl k situaci Pavel Klega."

Policie: je to horším počasím

Policie ve své zprávě hodnotí vývoj nehodovosti na místech, kde byla kvůli hluku snížena rychlost. Upozorňuje však, že se jedná o minimální výkyvy a podíl na letošním zvýšeném počtu nehod má spíše nepříznivé počasí, které loni v této době nepanovalo.

„V roce 2010 byl provoz vozidel ztížen povětrnostními podmínkami a množstvím napadaného sněhu. Proto je pro objektivní porovnání nehodovosti na místech se sníženou rychlostí nutné porovnávat delší období než jsou dva měsíce,“ uvedl ve zprávě Pavel Švrčula z pražské policie.

Nehody na místech se sníženou rychlostí v lednu a únoru
2009
2010
Strakonická
1
2
Cínovecká
7
10
Kbelská1
4
Liberecká3
2
Chlumecká
4
4
5. května
10
12