Přímé hlasování by rozhodně uvítalo 42 procent dotázaných, dalších 40 procent s referendem spíše souhlasí. Nesouhlas vyjádřilo jen 12 procent respondentů.

Negativní stanovisko podle průzkumu zastávají především vysokoškolsky vzdělaní a dobře materiálně zajištění lidé.

Více než čtyři pětiny Čechů (81 procent) by chtěly v referendu rozhodovat o otázkách jejich obce či města. K celospolečenským otázkám by referenda uvítala více než polovina Čechů (53 procent).

Naopak o zákonech by podle tří čtvrtin dotázaných (76 procent) měli rozhodovat volení zástupci. Také zodpovědnost za mezinárodní smlouvy by naprostá většina (86 procent) lidí ponechala na pověřených lidech.