Navzdory tomu, že v novodobých dějinách nebyl dosud žádný z vrcholných politiků usvědčen z korupce, prakticky žádný Čech nezůstává na pochybách, že je korupce  závažným problémem domácího politického prostředí. Bezmála 85 procent dotázaných zaškrtlo v průzkumu bezvýhradné ano, dalších 12,5 procenta uvedlo, že s názorem "spíše“ souhlasí.

Téměř všichni se rovněž shodují na tom, že se korupce nevyhýbá ani nejvyšším patrům české politiky.

Odpovědi respondentů k tématu korupce  (v procentech)
dotaz ano spíše ano ne spíše ne nevím
Vnímáte korupci jako závažný problém domácího politického prostředí? 84,9 12,5 1.3 0,3
Zasahuje korupce do nejvyšších pater české politiky? 78,6 17,4 0,5 1,2 2,3
Je reálné, aby byla korupce z politického prostředí ČR zcela vymýcena? 8,6 8,1 44 35,3 4
Věříte slibům politiků, kteří v předvolebním klání slibují skoncování s korupcí?1
 4,5 65,2 27,71,6

Předvolebním slibům stran napříč politickým spektrem, které věští v příštím volebním období s korupcí bojovat, nicméně nikdo nevěří. Devět z deseti lidí neshledává politické sliby věštící skoncování s korupcí důvěryhodnými.

Podle většiny obyvatel to navíc není ani reálné. Že je možné korupci z české politiky vymýtit, se domnívá pouze 16,8 respondentů.

Březnový průzkum byl proveden na vzorku 6 320 dotázaných ve věkové kategorii od 18 do 69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem plus minus 1,5 procentního bodu.