Skupina lékařů, kteří si myslí, že členství nemá být ze zákona povinné, dokonce sepsala petici, v níž žádá zákonodárce, aby "umožnili výkon lékařského povolání bez nutnosti být povinně členem ČLK". Naproti tomu zubaři i lékárníci a drtivá většina členů lékařské komory trvají na tom, aby povinné členství bylo.

Zubaři: registrace je v zájmu pacientů

"Návrhy na zrušení povinného členství jsou zbrklé. Mezi členy naší komory jsme názor za nepovinné členství nezaznamenali," soudí prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Podle něj povinné členství bylo již za Rakouska-Uherska a nyní je z okolních zemí například v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Polsku atd.

Komora dohlíží na etiku výkonu povolání, hlídá i bezpečnost péče o pacienta. Svou činnost zajišťuje z příspěvků členů a daňové poplatníky nic nestojí. "Pokud by její pravomoci převzal stát, úředníci by pracovali za peníze občanů," míní Pekárek. Stejný názor má i prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Oba soudí, že registraci předpokládá i Evropská unie, a je to v zájmu pacientů.

Mezi odpůrce povinného členství patřil například bývalý ministr zdravotnictví Ivan David (ČSSD). Také současná ministryně zdravotnictví Marie Součková si umí představit, že členství v komoře by bylo nepovinné.

Zda se problémem bude zabývat Parlament, zatím ještě není jisté, protože zastánci nepovinného členství sbírají pod svou petici podpisy lékařů, a tu pak chtějí předat Parlamentu.