Právu se podařilo získat kopii dokumentu, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poslal před několika týdny rozhodčímu senátu. V něm tvrdí, že firma Diag Human, a. s., nejprve postoupila v březnu 2001 třicet procent své pohledávky za Českou republikou svému tehdejšímu právnímu zástupci Jiřímu Oršulovi a pak v prosinci téhož roku Diag Human, a. s., prodala svůj díl pohledávky společně s částí podniku své sesterské společnosti Diag Human, s. r. o. Ta však byla letos 16. února vymazána z obchodního rejstříku.

A právě její likvidací měl Šťáva podle tvrzení zdroje Práva udělat chybu. „Diag Human, s. r. o., totiž zanikla, aniž by vstoupila do rozhodčího řízení místo původně žalující společnosti Diag Human, a. s., která se po změně svého sídla z Bechyně do Lichtenštejnska v roce 2006 změnila na Diag Human, SE,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Stát by musel zaplatit „jen“ dvě miliardy

„Česká republika především na tomto zakládá svou obranu. Jejím výsledkem by mělo být, že nynější přezkumný senát žalobu společnosti Diag Human, a. s., proti ČR zamítne,“ dodal zdroj. S jeho argumentací se ztotožnil například i bývalý právník Šťávy Jiří Oršula.

Pokud by se s tímto názorem ztotožnili rovněž alespoň dva ze tří rozhodců v arbitráži, stát by zřejmě musel zaplatit „jen“ zhruba dvě miliardy korun dvěma firmám s neznámou vlastnickou strukturou – Towit Machinery a Dumfries Holdings, které do sporu přizval jako další žalobce předsedající rozhodce Petr Kužel. Tito noví žalobci se ve sporu domáhají 19,25 procenta, resp. 5,75 % z toho, co po Česku požaduje Šťáva. Ten by pak podle této konstrukce neměl dostat nic.

Kalvoda: Je to nesmysl

Proti názoru, že Šťáva přišel vlastní chybou o celou pohledávku za státem, se ostře ohradil právní zástupce Diagu Human Jan Kalvoda. Podle něj jde jen „o krátkodechou fintu, kterou vyvrátí kterýkoli právník, kterému by se předložila smlouvu o prodeji části podniku“. „Stát nezná průběh sporu, ideu s postoupením pohledávky proti státu firmě Diag Human, s. r. o., už uplatnil po roce 2002 a byla vyvrácena smlouvou samou, která je založena v rozhodčím spise,“ sdělil Právu Kalvoda.

Diag Human, a. s., podle něj uzavřel se sesterským „eseróčkem“ smlouvu o prodeji pouze části podniku, nikoli celé firmy. „Takovou smlouvou přecházejí na nabyvatele jen ve smlouvě uvedená práva a závazky,“ zdůraznil Kalvoda s tím, že nárok na náhradu škody od státu smlouva nezahrnovala.