"Současně připomněl, jak prozíravé a užitečné bylo vyjednání výjimky z Listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy Českou republikou. Ukazuje to, jak je nezbytné, aby byla tato výjimka co nejdříve závazně právně kodifikována," tlumočil stanovisko hlavy státu jeho mluvčí Radim Ochvat.

"Skutečnost, že český prezident Václav Klaus si při podpisu Lisabonské smlouvy dal jako podmínku, že evropská charta lidských práv se na dekrety nevztahuje, nemá ve skutečnosti žádný vliv," konstatoval Fischer. [celá zpráva]

Klaus si přitom podmínku vymohl zejména proto, aby zajistil,že dekrety nebudou moci být ani v budoucnu prolomeny.

Paroubek: zbytečné poškození vztahů

ČSSD podle šéfa strany Jiřího Paroubka odmítá zpochybňování Benešových dekretů.

"ČSSD vždy považovala a považuje tzv. Benešovy dekrety za platnou součást našeho právního řádu. Jejich zpochybňování odmítáme jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Doufám proto, že rakouský prezident Heinz Fischer nepoužil ve vztahu k nim výrok o 'těžkém bezpráví', ani že nezpochybňoval jejich platnost. V opačném případě musím takové výroky odmítnout a označit je za politováníhodný exces, který může zbytečně poškodit česko-rakouské vztahy,“ reagoval Paroubek v tiskovém prohlášení na vyjádření rakouského prezidenta.

Topolánek: Já jim vyčítám 300 let bezpráví

Předseda ODS Mirek Topolánek v SMS pro Právo na výroky rakouského prezidenta reagoval: "Já jim vyčítám Bachův absolutismus a 300 let těžkého bezpráví ze strany Vídně. V Rakousku jsou zase nějaké volby?"

Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik vidí stejně jako prezident Klaus souvislost mezi vyjádřením rakouské hlavy a blížícími se volbami. "Pan prezident Fischer, možná proto, že je v Rakousku před volbami, chtěl možná vybudit nějaké vášně u ultrapravicových kruhů, které mají v Rakousku poměrně značnou sílu. Ale domnívám se, že ostatní státy EU mají natolik soudnosti, že se k podobným pohledům nepřipojí," řekl Kováčik Právu.

Budoucí šéf Strany práv občanů - zemanovci Miloš Zeman s názorem rakouského prezidenta, který je jeho přítelem, zásadně nesouhlasí.

"Mám Heinze Fischera rád a je to můj dlouholetý přítel, i když jsme se v posledních letech už neviděli. Nicméně i přátelé spolu mohou občas zásadně, potrhuji zásadně, nesouhlasit. A toto je právě ona situace. Pokládám zákony Národního shromáždění Československé republiky, které jsou nazývány jako Benešovy dekrety, za přímý a logický důsledek genocidní snahy drtivé většiny německé populace vůči českému národu a nemám co na svém názoru měnit,“ řekl ve čtvrtek Zeman Právu.