"Hlasování bylo jednoznačné," uvedl Reichl.

Historik Jiří Pernes, který zvítězil ve výběrovém řízení, se má vedení ústavu ujmout po dosavadním řediteli Pavlu Žáčkovi 1. dubna. Těsně po jeho výběru v polovině února však vyšlo najevo, že v 80. letech studoval na Večerní univerzitě marxismu-leninismu (VUML) a média zveřejnila i informaci, že na něj Státní bezpečnost vedla spis kandidáta tajné spolupráce.

O spisu Pernes podle svých slov nevěděl. O svém studiu VUML radu při konkurzu neinformoval prý proto, že mu tato informace nepřipadala důležitá.