Mezi omilostněnými je občanka Ukrajiny, které prezident prominul tříletý trest vyhoštění. "Prezident přihlédl k tomu, že realizace trestu vyhoštění by ztížila probíhající trestní stíhání, ve kterém je důležitým svědkem. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, kterým podala oznámení na korupční jednání policisty. Splňuje podmínky pro získání dlouhodobého pobytu," konstatoval Hrad.

Milost obdržel také veterán z afghánské armádní mise odsouzený za pomoc k trestnému činu pojistného podvodu. "Prezident přihlédl k tomu, že současně uložený peněžitý trest uhradil, dosud žil řádným a společnosti prospěšným životem". Muži vedle služby v armádě pomohla i skutečnost, že se k žádosti připojil i zaměstnavatel, navíc "s velmi kladným hodnocením".

Dvěma ženám byl trest prominut z důvodu péče o nezletilé potomky, další omilostněné napomohl k milosti velmi špatný zdravotní stav, který by se mohl do budoucna změnit v plnou invaliditu.

Jeden z omilostněných byl odsouzen za ublížení při dopravní nehodě. "Prezident přihlédl k osobní pomoci, kterou odsouzený následně věnoval poškozené poté, kdy byla propuštěna z nemocnice. Zajišťoval jí osobně nákupy, pořizoval veškeré předměty do domácnosti, zařizoval různé její záležitosti a dlouhodobě se snažil o to, aby pomohl poškozené vypořádat se jak s následky dopravní nehody, tak s její do té doby nepříznivou sociální situací," uvedl Hrad v odůvodnění.