Mluvčí uvedl, že královehradecký krajský soud se do přezkoumání případu pustil na základě podnětu městského soudu v Praze. Na neveřejném jednání soudci zjistili, že na někdejší prokurátorku se vztahují celkem tři amnestie, na jejichž základě by jí měl být trest zkrácen o šest let.

Korejtko upozornil, že toto rozhodnutí není pravomocné a krajské státní zastupitelství se proti  němu odvolalo. O  celé věci tak bude rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Polednová-Brožová v minulosti několikrát požádala o přerušení svého šestiletého trestu, čemuž však nebylo vyhověno.

Víc amnestií na jeden případ

Podle informací Práva se na její čin vztahují amnestie z let 1953, 1955 a 1990. Všechny tři trest snižují o dva roky.

Všechny tři se týkají i případů, kdy byl čin sice spáchán před jejich vyhlášením, dotyčný byl ale odsouzen později.

"Je to zcela ojedinělý případ, že by se na jeden případ vztahovalo víc amnestií," řekl místopředseda pražského městského soudu Luboš Vlasák.

Podnět k soudu dala podle informací Práva Kancelář prezidenta republiky.