"Tím by byl porušen princip rovnosti již přijatého opatření ve vztahu k ostatním představitelům a k soudcům," uvádí se ve stanovisku vlády, které odůvodňuje, proč kabinet zaujal k návrhu negativní stanovisko.

Zatímco Vlček navrhl, aby se plat poslanců a senátorů odvíjel "od hrubého platu poslance Evropského parlamentu", konkrétně 31 procent této mzdy, kabinet má za to, že by měl být i nadále vázán na plat v tuzemské nepodnikatelské sféře. Vláda se také domnívá, že Vlčkův návrh by měl dopady na státní rozpočet.

Absentující poslanci by na novele vydělali

Předseda Sněmovny chtěl sebrat neomluveným absentérům v poslaneckých lavicích při třech absencích třetinu platu. Kabinet upozornil, že stávající úprava umožňuje poslanci odejmout polovinu platu a náhrad již při dvou neomluvených absencích, Vlčkův návrh je tak mírnější.

"V souvislosti s navrhovanými změnami finančního postihu poslanců za opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních komor Parlamentu České republiky a jejich orgánů vláda upozorňuje na to, že v podstatě dochází ke snížení intenzity tohoto postihu," uvedl kabinet.

Vedle toho vláda vyjmenovala i další legislativně technické nedostatky.