Má však několik podmínek: Chce „záruku, že jejich spolupráce bude ku prospěchu organizace, že nebude vyvolávat napětí, stres a že bude z obou stran loajální“.

Pernes, který má Žáčka vystřídat od dubna, prohlásil, že dosavadní vedení ústavu se v minulosti „dopustilo některých neobratností“.

Jak dále uvedl ve včerejší debatě s Žáčkem v ČT, neměli zatím spolu možnost o budoucnosti dosluhujícího ředitele v ÚSTR hovořit. Pernes v Žáčkovi vidí schopného člověka a odborníka na StB.

Pavel Žáček

Pavel Žáček

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Jejich následná diskuse ale byla jeden velký konflikt. Žáček vyčetl Pernesovi, že nemá ve své koncepci zpracované financování, protože jako nový ředitel musí počítat s nižším rozpočtem.

Pernes prohlásil, že ústav měl jiné priority, než bude mít nyní. Chce ho zbavit nálepky političnosti a chce posílit jeho orientaci na vědecké bádání, chce přilákat zpět historiky, kteří odešli. Podle něho není možné, aby se ze 135 pracovníků jen 32 věnovalo vědě. Žáček mu oponoval, že „činnost ústavu není jen vědecko-výzkumná a ústav má i řadu jiných úkolů“.

Kompromitující materiály na Pernese

V diskusi došlo i na osobní výpady, které se týkaly některých informací z Pernesova života. Podle některých politiků je to dílo Žáčka, který chce vytahováním kompromitujících materiálů zabránit definitivnímu jmenování Pernese do čela ÚSTR. Jde např. o Pernesovo absolvování Večerní univerzity marxismu-leninismu či jeho členství v historické komisi ČSSD.

Studium VUML Pernes potvrdil s tím, že tím nikomu neublížil, jen sobě, když tam poslouchal „ty blbosti“. Členství v komisi popřel, pouze prý byl vyslán dvakrát na její jednání svým tehdejším nadřízeným.

Podle Žáčka o Pernesovi vedla spis i StB, který ale byl zničen. Žáček je přesvědčen, že by měl Pernes mít zájem na tom, aby se dokumenty o něm našly. Měl by se „zbavit nálepky levicového exponenta“.

Pernes uvedl, že se až při lustraci dozvěděl, že byl veden jako kandidát tajné spolupráce, což je kategorie, kterou později z lustračního zákona vypustil Ústavní soud. „Tajná policie mi nabídla spolupráci a já jsem ji jednoznačně odmítl,“ uvedl Pernes. A připomněl, že Žáček byl členem fakultního výboru SSM.