Věnec větších a menších chat, lemujících po obvodu břehů nádrž, je naprosto nelogicky kdesi daleko od vody. Pokud by vodu dosud nesvíral ledový příkrov, byly by u hradu Bítov vidět pozůstatky původní stejnojmenné obce, zatopené po dostavbě přehrady v roce 1934.

Nástupní mola už dávno leží jako nemohoucí velryby na svazích obnaženého dna nádrže. Majitelé lodí se k plavidlům dostávají s největší opatrností po pokrývce ledových ker s rizikem, že se uvolní a sklouznou s nimi přes nepříliš pevný a narušený led břehů.

Musejí se tam ale dostat. Jinak by lodě zůstaly v ledovém sevření nad vodní hladinou. Proto lodníci pilami uvolňují led u svých lodí, aby mohly kopírovat pohyb hladiny.

Vypouštění pokračuje

Na ledem pokryté pláže a břehy přicházejí lidé z blízkého a vzdáleného okolí. „Kdyby takto postupovali i v roce 2006, mohli nám ušetřit problémy. Bydlím ve Znojmě, v oblasti, která byla zaplavena v roce 2002 a moc jí nechybělo v roce 2006.

Ta první povodeň přišla z letních bouřek, tehdy se nedalo nic dělat. Ale v roce 2006 všichni věděli, kolik je v povodí vody ve sněhu a nic se nedělo,“ řekl jeden z přihlížejících.

Kritika, kterou na adresu vodohospodářů vznesli lidé z regionu včetně tehdejšího starosty Znojma Pavla Balíka (KDU-ČSL), nezůstala bez odezvy. Změnil se manipulační řád a letos Povodí Moravy v reakci na množství sněhu nádrž upouští.

Proces začal podle mluvčí společnosti Jany Kučerové 8. ledna. S přibývajícím sněhem pak odpouštění dále pokračuje. Vodohospodáři podle správce přehrady Libora Miklíka využili současnou situaci. Pomocí potápěčů kontrolují a vyměňují vedení vypouštěcích klapek nádrže.

Jak dlouho ještě nabídne Vranov nezvyklou podívanou, se těžko odhaduje. Zásluhou čtvrtečního oteplení ale začal nad přehradou sníh rychleji odtávat. V Podhradí nad Dyjí starosta Petr Čálek očekává v horizontu několika dní výrazné vzedmutí hladiny.