"Znamená to, že oproti minulému týdnu došlo k mírnému poklesu celkového množství vody ve sněhové pokrývce. K poklesu došlo především v nižších nadmořských výškách (do 500 metrů), ve vyšších nadmořských výškách byly změny zanedbatelné," uvádí pravidelná zpráva.

Nejvíce sněhu ubylo na jihu a severu Moravy a ve Zlínském kraji. Nejvíce sněhu stále leží na jihu Čech a na Vysočině.

V souvislosti s výhledem počasí nevylučují meteorologové místní zvednutí hladin menších řek.

"Prozatím předpokládáme vzestupy zejména na menších tocích, přitom nelze vyloučit dosažení prvního stupně povodňové aktivity," avizoval ČHMÚ.