"Nová právní úprava umožní spotřebiteli správně posoudit, zda nabízený spotřebitelský úvěr odpovídá jeho potřebám a aktuálním finančním možnostem," uvedl k návrhu už dříve ministr Vladimír Tošovský.

Podle zákona budou muset finanční instituce povinnost poskytnout spotřebiteli všechny významné informace v rámci reklamy nebo nabídky. Informace musejí být všechny stejně výrazné, aby se zamezilo praxi, kdy je část zásadních informací napsána malým písmem a spotřebitel některé přehlédne nebo je nepovažuje za důležité.

Povinností věřitele, popřípadě zprostředkovatele, je uvést informace i v samotné smlouvě a následně v průběhu plnění smlouvy. Kromě samotného poskytnutí informací bude navíc věřitel podle materiálu povinen tyto informace spotřebiteli náležitě vysvětlit, a to tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Zákon dále podrobněji upravuje podmínky předčasného splacení úvěru, kdy věřiteli může být přiznáno pouze právo na odškodnění případných spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením úvěru. Firmy, které úvěry poskytují, budou muset povinně rovněž posuzovat u jednotlivých žadatelů, zda vůbec jsou schopni spotřebitelské úvěry hradit. Pro nepoctivé splátkové firmy počítá zákon s pokutou až do výše pěti milionů korun.