O jaderné energetice hovořili v souvislosti s vysokou mírou znečištění ovzduší. Vojíř uvedl, že jaderná elektrárna na severu Moravy by mohla být alternativou. Urban souhlasil s nutností rozvoje jaderné energetiky, ovšem volil by jiné varianty - dostavbu Temelína a rozšíření Dukovan.

Urban současně uvedl, že nebudou-li prolomeny těžební limity, pak bude nutné se více orientovat i na plyn, což považuje za rizikové.

Vojíř je přesvědčen, že už schválená energetická koncepce z roku 2004 počítá s prolomením limitů, protože počítá s rozumným využitím zásob uhlí.

Obstrukce hrozí dál

Vojíř uvedl, za jakých podmínek nebude ODS blokovat zákony za pomocí obstrukcí, kdy poslanci dlouho hovoří, aby se nedařilo zákony projednat. „Pokud uvidíme, že předkladatelé budou jasně argumentovat odkud se ty prostředky na výdaje vezmou. Sociální demokracie říká, že je to z rezerv, ale víme, že tam rezervy nejsou, ekonomika je v turbulenci.“

Uvedl však, že pokud bude na nějakém zákonu panovat shoda a bude pro něj nějakých 105 poslanců, tak ho blokovat nebudou.

Urban obstrukce kritizoval, protože postihují nejen návrhy ČSSD. „Když ODS blokuje obstrukcemi návrhy ČSSD, je to legitimní, co nechápu, je to, že ODS obstruovala i vládní návrhy.“ Zmínil zákony týkající se zbraní a střeliva nebo regulace slunečních elektráren. Pokud se ten nepřijme, zdraží se elektřina.

Urban varoval, že co se neprojedná do konce funkčního období, to už se neprojedná vůbec. I Vojíř uznal, že pokud zákony schválené Sněmovnou pozmění Senát, mohou spadnout pod stůl.