Drtivá většina respondentů považuje členy DS za extremisty propagující nacismus. Lidé se shodují, že by mělo dojít na zrušení všech politických stran a hnutí, které se jeví jako rasově nesnášenlivé, xenofobní a podněcující násilí. Policie podle většiny dotazovaných nebojuje s extremismem dostatečně.

Se zrušením DS souhlasí 74,6 procenta respondentů a ještě více - 80,7 procenta - považuje její členy za extremisty propagující nacismus. Extremistické strany považuje za ohrožení demokracie dlouhodobě 69 procent dotázaných. Podle posledního průzkumu souhlasí tři čtvrtiny Čechů (76,3 procenta) se zrušením všech xenofobních politických stran.

Téměř 65 respondentů si myslí, že by měla být zrušena každá politická strana navazující na činnost Dělnické strany. Více než polovina dotázaných ovšem považuje postup policie proti extremistům za nedostatečný.