Velkorysý projekt víceúčelového sportovního zařízení se začal naplňovat v roce 1999, kdy se do státního rozpočtu poprvé dostala přímá 17miliónová dotace na jeho stavbu.

Tu navrhl tehdejší šéf rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý (ODS), kterého se spolu s dalšími podařilo o smysluplnosti kontroverzního projektu přesvědčit, přestože část místních politiků proti financování akce protestovala. Sněmovnou prošly dotace i v dalších dvou letech, přičemž byly zdůvodňovány tím, aby se stavba dokončila. Na aquapark měly navazovat další investice, protože v době začátku výstavby neměla Bublava ani kanalizaci, ani dostatečný zdroj vody. V současné době je zařízení nedokončené a před rozkrádáním staveniště jej musí hlídat ochranka.

Úřad chce 17 miliónů

O katastrofální situaci obce informoval starosta obce Igor Jirsík (nez.) na pátečním zasedání zastupitelstva obyvatele obce. "Včerejším dnem má obec obstavené pozemky a nesmí je prodávat," konstatoval Jirsík s tím, že veškeré žádosti o koupi pozemků budou pozastaveny. Finanční úřad vymáhá po obci sedmnáct miliónů korun dotace z roku 1999. Podle vyměřeného splátkového kalendáře by měla Bublava zaplatit svůj dluh do šesti let. Každým rokem by měla zaplatit přes 2,8 miliónu korun. To pro obec, která hospodaří s pětimiliónovým rozpočtem, znamená na šest let zastavení všech investic.

Přitom je pravděpodobné, že podobně bude muset vracet obec peníze i z dotací, které dostala v letech 2000 a 2001. Včetně penalizace jde o 53 miliónů korun. "Požádali jsem o posečkání a prominutí. Nezbývá než čekat, jak ministerstvo odpoví," uvedl Jirsík. Upozornil mimo jiné na to, že podle zjištění nového zastupitelstva obci od počátku nepatřily ani pozemky, na kterých stavba aquaparku stojí, a to přesto, že nebyly dodnes zaplaceny.

O peníze se hlásí i firmy

O své peníze se ale přihlásily i firmy, které obci poskytly další úvěry při budování aquaparku a kanalizace. Společnost JV stavební, která úvěrovala stavbu kanalizace, chce po Bublavě 12 miliónů korun, firma Skanska, která stavěla Aquapark, dalších 17 miliónů, které prostavěla nad rámec státních dotací. Podle zastupitelů se za rok nepodařilo dojít s firmami k žádné dohodě. "Bude to muset tedy řešit někdo jiný," uvedl starosta Jirsík. Obec se tak zřejmě bude soudit. Pravděpodobně také požádá o přezkoumání trestní odpovědnosti bývalého starosty Bohumila Havla (nez.).

Exstarosta Havel na zastupitelstvu varoval před tím, aby zastupitelstvo rezignovalo na snahu rozdělané investice dokončit. "Musíte to oddělit. Mě třeba pošlete do basy, ale řešte ty dluhy," řekl Havel, který připustil, že možná došlo k některým pochybením. Podnikatel Jan Štrunc, který stál za projektem aquaparku i financováním dalších investic na Bublavě, ale tvrdí, že pokud by zastupitelstvo přijalo pomoc, nemusela by obec být v současné situaci a zřejmě by ani nemusela vracet státní dotace.

Pokud by malá krušnohorská obec měla zaplatit všechny své dluhy ze svého rozpočtu, trvalo by to desítky let. Celkem jde totiž o bezmála sto miliónů korun, což znamená, že každý ze zhruba 350 obyvatel Bublavy je zadlužen 285 tisíci korunami.