"Nemyslím si, že by se mi dělnická strana chtěla za cokoliv mstít,“ odpověděl Sokol na otázku, zda se nebojí odvety od DS. "Souvisí to trochu s tím, že se nepovažuji za zásadního strůjce jejího osudu. Ten byl dán materiály, které byly soudu předloženy a také pan Vandas uznal za pravé. Jinými slovy je tedy osud této strany dán jejím chováním a mám dokonce pocit, že její členové velmi dobře věděli, co dělají a co z toho může pojít,“ doplnil Sokol.

Sám prý celou věc vůbec nevnímal jako spor s Dělnickou stranou a tím méně s panem Vandasem. "Podmínky či přesněji řečeno kritéria byla jasně stanovena a šlo tedy o to, zda budou splněna. Poněkud nadneseně řečeno, pan Vandas a Dělnická strana byli spíše objektem než subjektem. Tím míním i to, jak k soudnímu řízení přistupoval pan Vandas,“ míní advokát.

Vyvracel rovněž spekulace, že klíčový rozsudek by mohl ovlivnit demokratické principy země: "Nedomnívám se, že by aplikací demokraticky přijatého zákona nezávislým soudem jakkoliv demokracie utrpěla. Zejména v situaci, kdy toto rozhodnutí může být přezkoumáno dalším soudem."


Ve svých odpovědích také potvrdil, že nejdůležitějším na celém procesu bylo stanovení podmínek, které soudci „poměrně přesně“ vyměřili, za jakých může politický subjekt zaniknout. Podle něj by se případní stěžovatelé na legitimitu KSČM měli odůvodněním soudu zveřejněnému na webu NSS řídit. Zdůraznil ale, že návrh na rozpuštění politického subjektu může podat pouze vláda.

"Domnívám se, že rozhodnutí NSS má ještě mnohem větší význam a dost možná i v celoevropském kontextu,“ uvedl právník.

Tomáš Sokol na on-line chatu Novinky.cz

Tomáš Sokol na on-line chatu Novinky.cz

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Řada čtenářů se zajímala o Sokolovu právnickou praxi a dotazy směřovaly i k jeho předchozím kauzám. "Poskytovat právní službu, tedy zastupovat v civilním řízení nebo obhajovat v civilním řízení, je podle mého názoru jedno z nejkrásnějších povolání. Poměrně dost často se stává, že někdo, o kom soud ještě nerozhodl, už je v očích ulice odsouzen a vinný, takže jeho advokát je mnohdy jediný, kdo stojí na jeho straně,“ vysvětlil několikanásobný Právník roku.

Čtenáře zejména zajímala finanční stránka celé věci. "Kolik stálo soudní řízení stát, nedokážu odhadnout, nemám žádnou informaci o tom, kolik stojí například den jednání Nejvyššího správního soudu,“ uvedl právník. V pořadu ČT ale již Sokol tento týden naznačil, že odměny jeho kanceláři za poskytnuté služby státu by neměly přesáhnout půl miliónu korun.

Zásadně se nezabývám u klientů jejich osobními vlastnostmi, tím jak lidsky působí.Tomáš Sokol

Ke svým klientům si Sokol ovšem udržuje profesionální odstup a ctí jejich soukromí. Na otázku, jak na něj působil Radovan Krejčíř, který je nyní na útěku, odpověděl, že své klienty podobným způsobem nezkoumá.

"Zásadně se nezabývám u klientů jejich osobními vlastnostmi, tím jak lidsky působí, pokud to není z nějakého forensního důvodu důležité. To je například, pokud by si svým vystupováním klient mohl působit obtíže, například u soudu. U pana Krejčíře jsem nic takového nezaznamenal. Jeho osobní život, jeho priority a vůbec jeho uvažování je pro mne, jako u všech ostatních klientů, naprosté tabu,“ vysvětlil Sokol.