Janečkovi může do práce zasáhnout již pouze eventuální stížnost Dělnické stany k Ústavnímu soudu, neboť by měla odkladný účinek.

"Pokud tam bude stížnost, stane se Dělnická strana prvním politickým uskupením v ČR, které se kvůli svému zrušení obrátilo na Ústavní soud," uvedl Janeček.

Janeček dodal, že faktické zrušení strany trvá zhruba půl roku. Začíná tím, že likvidátor zveřejní v Obchodním věstníku rozhodnutí o likvidaci strany a vyzve, aby se přihlásili její věřitelé. Pokud má uskupení dluhy, podává likvidátor návrh na konkurz. To se ale nestává.

"Většinou tyto strany a hnutí dluhy nemívají," osvětlil likvidátor.

Pokud se potvrdí bezdlužnost, nastává závěrečný akt, kterým je podání návrhu na výmaz strany z rejstříku vedeného ministerstvem vnitra.

O rozpuštění DS rozhodl soud na základě návrhu vlády, která tvrdí, že strana je extremistická a ohrožuje demokracii. [celá zpráva]