Předseda DS Tomáš Vandas se ale s verdiktem nesmiřuje a nedlouho po jeho vyřčení prohlásil, že jeho strana do letošních sněmovních voleb půjde. Zatím není jasné, zda pod původním názvem a nebo pod názvem novým. Vandas zdůraznil, že proti verdiktu bude podána stížnost Ústavnímu soudu. Pokud to DS stihne do 30 dnů, pozbude rozpuštění dočasně závaznost. Strana pak smí dále působit až do verdiktu ÚS.

Podle soudu se podařilo prokázat spolupráci Národního odporu s DS. Přestože se Tomáš Vandas při jednání dožadoval předložení nějaké písemné smlouvy o spolupráci mezi neonacisty a jeho partají, podle předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka bohatě postačily důkazy o personálním propojení či přebírání textů na webových stránkách. Navíc aktivní členové Národního odporu byli na kandidátkách partaje do voleb, a to i na čelních místech.

 

Společnost si musí být vědoma toho, že příčina existence DS leží uvnitř jí samotné. Strana není vnější nepřítel, je to jedna z tváří této společnosti. soudci

„Je nutné jasně pojmenovat hodnoty prosazované touto stranou, jednoznačně konstatovat, že ideologie navazující na totalitní konstrukci nacionálního socialismu představuje zlo, a že existující systém právních hodnot České republiky není s takovou ideologií kompatibilní,“ dodali soudci.

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas (vpravo) s předsedou Dělnické mládeže Martinem Zbelou u soudu

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas (vpravo) s předsedou Dělnické mládeže Martinem Zbelou u soudu

FOTO: Miroslav Homola, Právo

"Označení DS jako subjektu nepřátelského demokratickému právnímu státu může přinést úlevu veřejnému svědomí. Společnost si ovšem musí být vědoma toho, že příčina existence DS leží uvnitř jí samotné. Strana není vnější nepřítel, je to jedna z tváří této společnosti. Problémy této společnosti, na které DS v některých případech legitimně poukazovala a kterých využila či zneužila, samozřejmě rozpuštěním této strany nezmizí,“ upozornili také soudci na fakt, že pravicový radikalismus se po tomto verdiktu nerozptýlí jako mávnutím kouzelného proutku.

Po rozsudku neobvyklé ticho v soudní síni

Rozhodnutí zaznělo ve středu v 10:30 hodin. Když předseda volebního senátu NSS Vojtěch Šimíček vyhlásil verdikt, kterým Dělnickou stranu rozpustil, rozhostilo se v soudní síni překvapené ticho, do kterého zaznělo jen několik vzdechů. Žádné oslavné transparenty, žádný jásot jako při posledním jednání, kdy ještě DS svou existenci uhájila.

Zatímco na tváři advokáta Tomáše Sokola se objevil spokojený úsměv, předseda strany Tomáš Vandas i po jeho pravici sedící šéf Dělnické mládeže Martin Zbela zůstali, jako by do nich blesk uhodil.

O rozpuštění DS se postaral advokát Tomáš Sokol (vpravo).

O rozpuštění DS se postaral advokát Tomáš Sokol (vpravo).

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Čekají je ještě kriminalisté

Pro šéfy partaje to nemusí být jediná špatná zpráva, na odpoledne si totiž Vandase, Zbelu a místopředsedu strany Jiřího Štěpánka pozvali brněnští kriminalisté, aby se funkcionáři vyjádřili ke svým projevů z loňské brněnské demonstrace 1.máje. Stranu přišly k soudu podpořit desítky jejich přívrženců, mezi nimi i Jiří Šlégr, který měl při předchozím jednání vypovídat jako svědek, ale před soudem zarytě mlčel.

Tomáš Sokol a Tomáš Vandas u Nejvyššího správního soud u

Tomáš Sokol a Tomáš Vandas u Nejvyššího správního soud u

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Předseda DS Tomáš Vandas vytrvale odmítal argumenty vlády upozorňující na extremistické sklony subjektu a několikrát během líčení zopakoval, že se jedná o politický proces, který se snaží účelově vymazat z politické scény konkurenci.

Běžná vstupní kontrola v budově Nejvyššího správního soudu

Běžná vstupní kontrola v budově Nejvyššího správního soudu

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Řada příznivců DS si vyslechla verdikt přímo v budově soudu.

Řada příznivců DS si vyslechla verdikt přímo v budově soudu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Vládu zastupoval věhlasný advokát Tomáš Sokol, který soudu předložil celou řadu důkazního materiálu svědčícího například i o napojení členů DS na ruské neonacisty nebo o nepříznivém vlivu působení DS na mladé lidi. Podle obžaloby totiž s DS sympatizovali i žháři z Vítkova. Celkem byly u soudu předloženy desítky listinných důkazů.

Soudní síň, která měla tentokrát poměrně neobvyklou „dekoraci“ na šatnové stěně ze stejnokrojových součástí příznivců Dělnické strany, kapacitně nestačila zájmu veřejnosti ani médií.
Pro novináře bylo stejně jako pro veřejnost třicet míst v sále. Nespokojení přívrženci DS, kteří se dovnitř nedostali, nad tím sice ojediněle lamentovali, nicméně před budovou soudu se už dál nezdržovali a rozptýlili se po městě. Zřejmě se však znovu svolají.
Policie dosud důsledně dbá, aby se na veřejnosti neprojevil ani náznak nepovoleného protestu. Jedinému mladíkovi, který chtěl rozvinout transparent jeho počínání důsledně rozmluvili.

U soudu vystoupil i odborník, který poukázal na to, že symboly i slovní projevy navazují na hitlerovský nacionální socialismus. Mimo to zhlédl zvláštní sedmičlenný senát videozáznam z pouličních bitek v Litvínově-Janově a vyslechl policisty, kteří se zabývají extremismem.

Další extremisté čekali venku.

Další extremisté čekali venku.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

I když soud nepřijal žádná mimořádná bezpečnostní opatření, už od rána je objekt na Moravském náměstí pod dohledem policie.

Vedení strany už dříve prohlásilo, že strana bude fungovat i nadále pod jiným názvem.

Historický proces byl po celou dobu pod drobnohledem zpravodajů.

Historický proces byl po celou dobu pod drobnohledem zpravodajů.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Stížnost by měla odkladný účinek

Na tiskové konferenci po skončení jednání soudci připustili, že ne ve všech věcech postupoval jejich sedmičlenný senát konsensuálně.

Upozornili také, že pokud DS podá stížnost k Ústavnímu soudu, bude mít tato ode dne podání odkladný účinek. K definitivnímu zrušení DS dojde až výmazem z rejstříku ministerstva vnitra.

Soudci zároveň připustili, že český právní řád umožňuje, aby se lidé angažovaní v DS mohli zapojit do veřejného života v jiných uskupeních. Zákaz strany se nedotkne ani užívání symbolů spojených s DS, jako je ozubené kolo.

Politici verdikt uvítali

Rozhodnutí soudu svorně uvítali předsedové všech parlamentních stran. Zatímco lídr ČSSD Jiří Paroubek vyzdvihl roli ministra vnitra Martina Peciny, šéf ODS Mirek Topolánek připomněl, že stát musí bojovat i s levicovým extremismem "který propaguje komunismus". Také zástupci ostatních stran netajili s rozhodnutím soudu spokojenost.

Nejvyšší správní soud se zabýval DS již podruhé. Ministerstvo vnitra pod vedením Ivana Langera (ODS) neuspělo se svou chabou argumentací, soud ji loni v březnu odmítl jako nedostačující obzvláště v takovém případě, který v české demokracii nemá zatím obdoby. Advokát tehdejší vlády svou žalobu postavil na kritice sloganu DS "Vyhlašujeme nulovou toleranci polistopadovému režimu“. Kromě toho ale nepředložil žádné důkazy o extremistických tendencích strany.

Ve čtvrtek přijde na on-line chat Novinek právník Tomáš Sokol, který zastupoval vládu v kauze proti Dělnické straně