ODS by měla na konferenci demonstrovat jednotu a jasný program. Ke slovu se tak mají dostat hlavně vedením vybraní garanti témat. To se nelíbí kritikům, kteří se obávají, že pro ně a diskusi nezbude prostor. Právu to potvrdilo několik vlivných představitelů strany.

Členové manažerské sítě ODS nedávno obdrželi v SMS instrukce, podle nichž debata skončila. Údajně právě proto, aby ideová konference vyzněla jednotně. Zpráva z hlavní kanceláře zněla: „Vážení, obsáhlá diskuse nad přípravou materiálu VIZE 2020 již proběhla a byla ukončena. IK (ideová konference) je prezentací výsledků naší práce. Takto informujte účastníky.“

Hlasovat se nebude

V krajích v minulých týdnech proběhly konference k tématům, na nichž vystoupili jejich garanti i oponenti. Problém je podle některých občanských demokratů v tom, že se výsledky těchto debat vůbec nemusí projevit ve finální verzi Vize 2020, která navíc ani nemá být předvolebním programem. „O ničem se nikdy nehlasovalo. Nikdo neví, jak budou zapracovány připomínky z regionálních konferencí,“ řekl Právu jeden z poslanců ODS.

Jak Právu řekl mluvčí Martin Kupka, na konferenci se hlasovat nebude. Stejně tak se neočekává žádné usnesení. Na rozdíl od kongresů, kde se počet delegátů odvíjí od počtu členů sdružení, na ideovou konferenci má právo každé oblastní sdružení vyslat čtyři své zástupce.

Jak Právu řekl místopředseda pražské ODS poslanec Jiří Janeček, občanští demokraté v metropoli vypracovali připomínky k dlouhodobému programu, které se týkají například sociální oblasti. „V Brně si vyslechnu řečníky a uvidíme, kam se to bude dál posouvat,“ očekává Janeček.

Typickým příkladem programových sporů v rámci ODS je zdravotnictví, kde proti sobě stojí na jedné straně oficiální garanti Vize 2020 - exministr Tomáš Julínek a náměstek Marek Šnajdr - a na straně druhé místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Boris Šťastný. „K zdravotní části vize jsem navrhl celou řadu zásadních změn a připomínek. Zda a v jakém rozsahu byly přijaty, se všichni dozvíme právě na konferenci v Brně,“ řekl Právu Šťastný.