Třeba organizace třísetmiliónového tendru na logistiku státních maturit, který nedávno vyhrála firma Logica, s. r. o, je zahalena tajemstvím. Ministerstvo na otázku, kolik zaplatí advokátní kanceláři, jež měla tuto veřejnou zakázku na starosti, neodpovědělo.

To, že tendr zajistili externí právníci, nikoli ministerstvo, se Právo dozvědělo náhodou. A to když se zeptalo, zda si úřad sám zjišťoval vlastnickou strukturu vítězné firmy Logica. „Otázka vlastnické struktury nepatří mezi prokazované předpoklady stanovené zákonem ani mezi předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky,“ sdělila Právu mluvčí školství Kateřina Böhmová.

Vzápětí řekla, že z tohoto důvodu neměla hodnoticí komise ani advokátní kancelář, jež byla pověřena administrací zadávacího řízení, právo tyto skutečnosti ověřovat. „Natožpak jakkoli zohledňovat při výběru nejvhodnější nabídky,“ dodala Böhmová.

Následoval dotaz, proč ministerstvo, když má vlastní právní sekci, pověřuje zadávacím řízením advokátní kancelář. Úřad se ale zahalil mlčením, respektive přehazoval dotaz z jednoho pracovníka na druhého.

Referent tiskového odboru Ondřej Gabriel Právu napsal: „Odpoví vám ředitel Zelený, zná všechna fakta. Urgoval jsem, aby se vám ozval co nejdříve.“ Protože Pavel Zelený, šéf CERMAT, ministerské organizace, jež jednotné zkoušky připravuje, se neozval celý týden, kontaktovalo Právo CERMAT minulý pátek. Navzdory příslibu zdejšího mluvčího, že odpověď bude zajištěna, se tak nestalo.

Výběr je v rukou obchodní firmy

Částku, již advokátní kancelář v tomto konkrétním případě dostane, se tak pravděpodobně veřejnost již nedozví.

Gabriel přesto Právu alespoň odpověděl, že v roce 2009 ministerstvo školství pověřilo smluvního organizátora s názvem Holec, Zuska & Partneři, sdružení advokátů, organizováním 16 zadávacích řízení. „Ještě jednou opakuji, toto se netýká firmy Logica a státní maturity,“ upozornil Gabriel.

Tato kancelář si podle něj zatím fakturovala dvakrát 79 730 korun za dvě organizační zajištění nadlimitních veřejných zakázek a jednou 51 170 korun za jedno ukončené zajištění podlimitního řízení.

A kdo pro školství advokátní kanceláře vybírá? „Výběr organizátora veřejných zakázek organizovala na přelomu roku 2008 a 2009 obchodní společnost OrgametCZ, s. r. o., které bylo za tuto mandátní činnost v roce 2009 vyplaceno celkem 95 200 korun,“ dodal Gabriel.

Podle něj se stává, že v některých případech, jakými jsou vysoká finanční náročnost zakázky či nároky na speciální právní znalosti, veřejná správa spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi. „Dalším plusovým bodem, proč zvolit tuto cestu, jsou poměrně výrazné sankční záruky,“ uzavřel Gabriel.

Kopicová: Vše je průhledné

Podle ministryně Miroslavy Kopicové jde příprava jednotných zkoušek jako po drátkách. „Jdeme cestou stoprocentní kontroly ze strany státu. Vše bude v rukou ministerstva a CERMAT. To samozřejmě neznamená, že na zajištění tak náročného projektu nelze využít dodavatelské služby soukromých firem na základě řádného výběrového řízení. Jeho transparentnímu průběhu věnujeme zvýšenou pozornost,“ uvedla nedávno ministryně s tím, že jakékoli pochybnosti o financování by poškodily celou státní maturitu.