Lidé dlouhodobě oceňují působení hlavy státu v oblastech, jako je péče o vážnost a důstojnost úřadu, či plnění ústavních funkcí. Velmi dobře, či spíše dobře v těchto oblastech hodnotí prezidenta zhruba tři čtvrtiny dotázaných. I v těchto oblastech lze však pozorovat v posledních letech určitý pokles.

Kolem 60 procent občanů pozitivně hodnotí také roli prezidenta coby autority. Pouze 37 procent lidí si však myslí, že hlava státu je v kontaktu s občany a zná jejich problémy.

 Hodnocení prezidenta (součet počtu pozitivních hodnocení v %)
 2007
2008
2009
2010
dbá o vážnost úřadu
88
79
80
75
plní ústavní funkce
80
70
7873
reprezentuje ČR v zahraničí
84
61
59
63
působí jako autorita
75
63
68
62
ovlivňuje tuzemskou politickou scénu
53
41
48
47
 je v kontaktu s občany a zná jejich problémy
 36 3636 37
 Zdroj: CVVM

Hodnocení prezidenta se liší především podle životní úrovně. Zatímco lidé, kteří považují svou životní úroveň za dobrou, hodnotí hlavu státu vesměs pozitivněji než ti, kteří ji vnímají jako špatnou.