Rizikovou situaci pro nemocné zapříčinila nová vyhláška o předatestačním vzdělávání z dílny ministerstva zdravotnictví, tvrdí mladí doktoři s tím, že jejich oborům úřad nepřidělil takzvané vlastní kmeny.

To znamená, že nejsou vedeni na mateřském oddělení, v jehož rámci by absolvovali kolečka v příbuzných oborech, ale právě naopak. První dva roky pětileté přípravy před atestací musí strávit na interně či chirurgii. Zde na ně však často nemají jejich zkušení kolegové čas.

Jak takové školení vypadá, Právu popsal mladý lékař, jehož jméno i místo působiště redakce zná, ale z pochopitelných důvodů je neuvádí. "Vyhláška mému oboru nepřidělila kmen. Proto jsem teď musel nastoupit na dva roky na kmen interní,“ uvádí lékař-neurolog.

Kvůli obavám o zdraví pacientů v důsledku nedostatečného dozoru prý v noci často nespí. Líčí, že na oddělení interny, kde je 20 lůžek, slouží jeden staniční lékař se dvěma atestacemi, jenž má ale třikrát v týdnu odbornou ambulanci mimo toto oddělení. Dále sekundární lékař s tříletou praxí. A nyní on.

Riziko existuje

„Odborný dohled během pracovní doby je někdy i jen tři hodiny, kdy se musím snažit odchytit staničního lékaře a probrat s ním veškeré problémy, které s pacienty řeším. Ať už laboratorní hodnoty, vyšetření, na které mám pacienta poslat, klinické příznaky, léčbu,“ říká absolvent.

Radit se se sekundárním lékařem prý často nelze, sám nemá z důvodu velkého počtu svých pacientů čas. „A mé pacienty detailně nezná, a proto je těžké poradit komplexně ve chvíli, kdy je to třeba a tlačí čas,“ konstatuje absolvent.

Jestliže má pacient nějaké potíže a lékař (oční, ORL, neurolog, dermatolog), který se stal kvůli vyhlášce přes noc internistou/chirurgem, je musí rychle vyřešit, nemusí se to vždy povést.

A riziko pro pacienty? „Bohužel i..., ale to si můžete domyslet a nejde o nejčernější scénář. Může se to stát opravdu každý den,“ uzavírá lékař.

„Opravdu bych nechtěla ležet na oddělení, kam jsem nyní nastoupila,“ řekla Právu mladá doktorka se stejným problémem. Jestliže má pacient nějaké potíže, často to prý končí tak, že ty se zhorší. „Posléze se vše začne řešit honem honem, protože je zle a zjistí se, že se neudělalo to a tohle,“ zmiňuje.

Má-li se dva roky věnovat interně, čekala by odborný dozor, jenž by ji v péči o pacienta v oboru, ve kterém nemá žádnou praxi, alespoň trochu vedl.

Školitelé selhávají, přiznává ministerstvo

Samo ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že v poslední době se zvýšil počet soudních sporů, kdy pacienti žalují nemocnice.

„Zaznamenáváme více sporů, kdy je zjištěno pochybení při poskytování zdravotní péče, a soud hledá, kdo za to byl odpovědný. Tady se právě ukazuje, jak pozice školitele, tedy toho, kdo má nést odpovědnost za mladého lékaře, neplní zatím svůj účel,“ řekla Právu náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová.

Najednou podle ní školitelé odpovědnost shazují na mladého lékaře, který ale nemá na výběr – nastoupí do práce a je nucen hned sloužit, často sám, nést odpovědnost, rozhodovat.

„Tady má vzdělávací systém stále velké rezervy. Musíme jasně definovat odpovědnost školitele za vedení svého rezidenta. Naopak hlavní náplní rezidentury musí být vzdělávání a získávání dostatku zkušeností pod vedením zkušeného odborníka,“ míní Hellerová.

Více k tématu sporné vyhlášky o předatestačním vzdělávání lékařů se dočtete ve středečním vydání deníku Právo.