"Oponentní měření jinou technologií nám naprosto potvrdilo výsledky původního měření," řekl Vrzal. Dříve se uvažovalo asi o metr vzdáleném místě přímo pod podestou. Žádné další měření ale tuto domněnku nepotvrdilo, ukázalo však o kousek dál. [celá zpráva]

"Pod dlažbou by se měla nacházet deska s parametry náhrobního kamene a pod ní by měl být další objekt, který by mohl být tím, co bylo hledané v podestě," dodal Vrzal.

Tajemné "cosi"

Vrzal doplnil, že zatím nelze mluvit o žádné skříňce ukrývající případné ostatky, ale o "něčem", co odpovídá parametrům při hledání. To znamená objekt 50 krát 50 centimetrů a 30 centimetrů vysoký. Vrzal doporučil ve své závěrečné zprávě to místo prozkoumat.

Průzkum minulý týden povolili pražští památkáři, již dříve k němu svolil také pražský arcibiskup Miloslav Vlk. [celá zpráva]

"Abychom předešli dalším spekulacím ohledně hrobu české světice, chceme, aby co nejdřív došlo k odkryvu několika částí podlahy," řekl již dříve Vladimír Kelnar z týnské farnosti, pod kterou sv. Haštal spadá.

Vrzal by se rád stal členem pátracího týmu, bude o tom v nejbližší době jednat s arcibiskupstvím.

Hrob svaté Anežky České se již několik staletí považuje za ztracený. Existuje několik teorií o tom, kde by se mohl nalézat. Informaci o tom, že by se v kostele sv. Haštala mohly Anežčiny ostatky nacházet, zveřejnili jako první restaurátoři z nedalekého ateliéru.

Opírali se mimo jiné o svědectví řádové sestry Anny Koláčkové z Kroměříže a o slibné výsledky prvního radarového měření místa, které sestra označila.