Nečas odkázal na sliby uvedené v oranžové knize sociálních demokratů, kde například slibují "zajištění náhradového poměru na úrovni 74 procent k průměrné čisté mzdě“. To je podle Nečase největší lží za posledních dvacet let.

"Návrh znamená zvýšení výdajů na důchody o více než třetinu, o zhruba 120 miliard korun. ČSSD ignoruje doporučení všech renomovaných domácích i zahraničních institucí, vyzývajících k důchodové reformě. Její populistické návrhy na zvýšení důchodů by vedly k výraznému zvýšení důchodového pojištění,“ uvedl Nečas.

 

Pokud se budou generace dnešních čtyřicátníků a mladších spoléhat jen na státní důchodový systém, budou v seniorském věku odsouzeni k životu v chudobě.Petr Nečas

Slib jednorázového příspěvku k důchodu ve výši 2 400 korun zvaného 13. důchod označil místopředseda ODS za úplatek, který vedle odmítání jeho reformy a plošného navyšování penzí povede ke kolapsu celého důchodového systému.

Vlastní reformu ODS obhajoval Nečas tím, že v případě jejího dokončení by se mohly důchody zvednout až o dvacet procent.

"Pokud se budou generace dnešních čtyřicátníků a mladších spoléhat jen na státní důchodový systém, budou v seniorském věku odsouzeni k životu v chudobě,“ prohlásil Nečas a dodal, že je potřeba lidi především motivovat, aby si ukládali více finančních prostředků do penzijních připojištění se státním příspěvkem a do životního pojištění.

V oblasti soukromých důchodů podporuje ODS například vznik různě zaměřených penzijních plánů a oddělení majetku vlastníků a klientů penzijních fondů. Ve veřejném důchodovém pojištění pak odvod plateb za náhradní doby pojištění údajně umožní snížit pojistné na důchodové pojištění.