Poslanci vyzvali formou usnesení ministerstvo financí, aby podalo návrh na předběžné opatření. Obvodní soud potom v prosinci vydal předběžné opatření, na jehož základě zakázal společnosti RPG Byty nakládat s byty bývalého OKD. Stejný návrh na RPG Industries soud zamítl.

RPG Industries získala byty koupí společnosti Karbon Invest. Ta převzala rozsáhlý bytový fond při privatizaci v září 2004, kdy se mimo jiné zavázala byty při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu.

"Poslanecká sněmovna vydala usnesení, kterým konstatuje porušení smlouvy našimi klienty. Tím v rozporu s ústavou a základními demokratickými principy de facto rozhodla obchodní spor, o kterém může rozhodovat jen a pouze nezávislý soud. Toto usnesení významný způsobem porušuje zájmy našich klientů," prohlásil Amsterdam.

Ministerstvo se tehdy podle mluvčího Ondřeje Jakoba rozhodlo podat předběžné opatření i na RPG Industries kvůli sporu ohledně bytů, který řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.