Nový klub Nezařazení povede bývalý šéf televize Nova Vladimír Železný. Místopředsedou bude komunistický senátor Jaroslav Doubrava. Klub, jehož členy jsou ještě komunisté Rostislav Harazin a Eduard Marykiewicz, má nárok na využívaní kvalitnějšího zázemí včetně prostor v Senátu s vlastní sekretářkou. Navíc každý měsíc získá na svou činnost bezmála 32 tisíc korun a 4420 korun na hlavu.

Klub nebyl podle informací ČTK založen na základě ideologické spřízněnosti jeho členů, ale jako účelové spojenectví. Chtějí mít pro svou činnost stejně výhodné podmínky jako ostatní senátoři - členové klubů. To potvrzují i výsledky šesti posledních hlasování jednotlivých členů nově vzniklého klubu na 11. schůzi Senátu (viz tabulka).

Jak hlasovali současní členové klubu Nezařazení na 11. schůzi Senátu
Senátor/č. hlasování* 30 31 34 35 36 37
Jaroslav Doubrava pro zdržel se pro pro zdržel se proti
Rostislav Harazin pro pro pro pro proti proti
Eduard Marykiewicz pro pro pro pro zdržel se proti
Vladimír Železný pro proti zdržel se proti pro pro
Jaroslav Kubín pro zdržel se zdržel se zdržel se pro pro
* číslo hlasování a návrh (výsledek)   
37 Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Vládou ČR a Vládou SRN o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR a SRN na území druhého státu - dát souhlas k ratifikaci (Přijato)
36 Informace Vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo něj za období duben-červen 2003 vzít na vědomí (Přijato)
35 Návrh zákona, kterým se pro léta 2004,2005 a 2006 stanoví mimořádná opatření při určování výše platu a některých náhrad vydajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - schválit (Přijato)
34 Návrh zákona, kterým se pro léta 2004,2005 a 2006 stanoví mimořádná opatření při určování výše platu a některých náhrad vydajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - schválit (Přijato)
31 Návrh zákona, kterým se pro léta 2004,2005 a 2006 stanoví mimořádná opatření při určování výše platu a některých náhrad vydajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - schválit (Přijato)
30 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - schválit (Přijato)
Zdroj: Senát