Kraje měly do konce ledna napravit stav, kdy proplácejí pacientům krajských zdravotnických zařízení regulační poplatky.

Resort má za to, že zvolený postup je v rozporu se zákonem, a již před časem vyzval dotyčné kraje k nápravě.

„Jsem rád, že většina krajů systém úhrady regulačních poplatků už uvedla nebo se snaží uvést do souladu s názorem ministerstva vnitra. Postup se vyplatil a mnohé kraje využily šanci svůj postup napravit,“ komentoval stav počátkem ledna ministr vnitra Martin Pecina.

Ústecký kraj v pondělí svůj systém zdravotnických poplatků změnit odmítl. S ministerstvem vnitra, které s ním kvůli poplatkům vede správní řízení, chce vést kompetenční spor. Hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD) chce správní řízení zastavit.

Správní řízení může trvat až 60 dnů a kraje se proti němu mohou odvolat. "Po nabytí právní moci a po uplynutí lhůty pro zjednání nápravy podá ministerstvo vnitra žalobu u příslušných správních soudů na zrušení usnesení krajských orgánů," oznámil resort.