Turisty oblíbená ulička bude uzavřena od 1. května. Znovu by se mohla otevřít nejdříve v dubnu či v květnu příštího roku. Tempo prací ale podle Velíška bude záviset na archeologickém výzkumu. Hrad bude zlatou uličku opravovat pod dohledem památkářů a potřebný prostor dostanou i archeologové. Uzávěra uličky se tak může proti nynějšímu plánu protáhnout či zkrátit i o několik měsíců, upozornil Velíšek.

Stavbaři při rekonstrukci budou kopat do hloubky až šest metrů. Archeologové tak dostanou poprvé příležitost k rozsáhlému výzkumu v této části Hradu. Příslibem zajímavých objevů je podle Velíška mimo jiné to, že ulička vznikla na navážce, kam se původně vyvážely hradní odpadky.

Hlavním důvodem oprav je podle Hradu to, že kvůli kvůli poničené historické kanalizaci do základů domků ve Zlaté uličce zatéká dešťová voda. Podle Velíška proto hrozí, že by celá ulička v budoucnu mohla "ujet" do Jeleního příkopu. Zatím podle něj Hrad žádné poruchy statiky domků ve Zlaté uličky nezaznamenal, toto riziko je ale nutné opravou kanalizace odstranit. Opravovat se bude nejen ulička, ale i nosné konstrukce v některých domcích, tak aby se zpevnily.

Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění Hradu. Prostor severního parkánu byl využit ke stavbě skromných obydlí, která jsou dnes posledním zbytkem drobné zástavby Pražského hradu. Bydlela zde hradní čeleď, snad zlatníci a hradní střelci.