Soud řešil kauzu rozpuštění KSM podruhé. První verdikt, který rozhodnutí ministerstva vnitra potvrdil, zrušil Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti KSM.

Soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že v případě zákazu hnutí jde o posouzení významu a nebezpečnosti, které nyní neshledal adekvátní. Nedostatečná byla také argumentace, s níž ministerstvo o zrušení KSM požádalo.

Mladí komunisté jsou spokojeni

KSM rozhodnutí soudu uvítal. Milan Krajča, předseda KSM a člen ÚV KSČM uvedl, že „KSM považuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za významný moment v boji proti antikomunismu a protidemokratickým a fašizačním tendencím v České republice.“

Připomněl také, že z iniciativy poslanců KSČM se celá kauza projednávala i na půdě Poslanecké sněmovny.

Ministerstvu vadila pasáž v programu

Ministerstvo vnitra rozhodlo o rozpuštění KSM kvůli jeho stanovám, které obsahovaly tuto pasáž: "KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických (odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským) a společenských (zavedení socialistické demokracie) podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem."

Podle ministerstva vnitra je takový výrok v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. "Je neslučitelný se základními demokratickými principy," uvedla tehdejší mluvčí vnitra Marie Masaříková.

Podle KSM však ministerstvo postupovalo v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu a s jeho právem vyhledávat a šířit informace a svobodně se sdružovat.