Sládek ale nemusí platit pokutu 300 000 korun, jak stálo v prvoinstančním verdiktu. Odvolací senát mu zrušil také tříletý zákaz působit ve statutárních orgánech právnických osob. Rozsudek je nyní pravomocný.

Společně se Sládkem soudy potrestaly i bývalého místopředsedu republikánů Martina Smetanu, a to osmnáctiměsíční podmínkou s odkladem na 30 měsíců. I jemu dnes odvolací senát zrušil nepravomocně uloženou patnáctitisícovou pokutu a tříletý zákaz činnosti.

Sládek a Smetana uzavřeli od června do srpna 2000 jménem SPR-RSČ několik desítek pracovněprávních smluv s různými lidmi. Straně tak vznikly nové závazky ve výši nejméně 7,9 miliónu korun, které pak byly přednostně uspokojeny v konkurzu na majetek strany. V době uzavírání smluv přitom Sládek a Smetana věděli, že strana nemá dostatek finančních prostředků na krytí předchozích závazků.

SPR-RSČ měla finanční potíže dlouhodobě - o značnou část příjmů přišla, když neuspěla ve volbách v roce 1998 a musela opustit sněmovnu. Problémy vyvrcholily prohlášením konkurzu v únoru 2001.

Pražský městský soud se kauzou zabýval už potřetí, předtím ji v letech 2006 a 2008 vrátil obvodnímu soudu k doplnění dokazování.