Podle 52 procent občanů jsou předčí současní čeští politici své komunistické předchůdce vyšší odbornou úrovní. Ještě v roce 1993 bylo o vyšší odborné úrovni politické reprezentace přesvědčeno 73 procent Čechů.

O poznání hůře však nynější politická reprezentace dopadla při posuzování morálky. Pouze 20 lidí si myslí, že jsou současní veřejní představitelé na vyšší morální úrovni.

Politici jsou dnes na vyšší odborné úrovni než před rokem 1989 (v %)
 1993
2010
Ano
73
52
 Zdroj: STEM

Drtivá většina lidí (84 procent) si také nemyslí, že  nynější politická garnitura má méně výsad než jejich předchůdci před rokem 1989. Opačný názor zastává pouze 16 procent.

Politici jsou dnes na vyšší morální úrovni (v %)
 1993
2010
Ano
47
20
 Zdroj: STEM

Nejméně kritická je k politikům generace lidí do 29 let, zbytek společnosti má ve své většině výhrady.