Potvrzuje to výzkum Ústavu zdravotnických informací a statistiky na vzorku 940 mužů a 1015 žen. Ukázal, že ženy chodí k praktickému lékaři a zubaři 1,5krát častěji než muži a ke specialistovi dokonce 2,5krát častěji.

„Vůbec se tomu nedivím. Tenhle rozdíl v mé ordinaci je ještě mnohem vyšší,“ řekl Právu Václav Šmatlák, praktický lékař z Prahy.

„Muži jsou líní. K lékaři na prevenci nechodí a vymlouvají se na zaneprázdněnost. Kašlou na své zdraví. Pak se hrozně diví, že mají vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, a tím pádem jsou ve velkém riziku onemocnění srdce a cév. Ano, nic je nebolí, ale jejich zdravotní stav je časovanou bombou, která jednou bouchne,“ dodal doktor Šmatlák.

A statistiky mu dávají za pravdu. Muži častěji než ženy umírají na infarkty, mozkové mrtvice, ale i na rakovinu. Na preventivní prohlídky nechodí, snad jen, když je donutí zaměstnavatel.

 

Muži jsou líní. Kašlou na své zdraví.Václav Šmatlák, praktický lékař

 

„Ženy si více uvědomují rizika civilizačních chorob a důležitost preventivních prohlídek. Muži naopak bagatelizují zdravotní problémy a k lékaři jdou, až když je to nevyhnutelné,“ soudí klinický psycholog doktor Martin Kořán z pražské Nemocnice Na Homolce.

Prudce přibývá lidí s nadváhou

Ženy více také dbají na zdravý životní styl a pohyb. To opět dokazují fakta.

„V ČR je 64 procent mužů a 49 procent žen, kteří mají nadváhu. Jen za poslední čtyři roky přibylo v ČR 450 tisíc lidí s nadváhou. To je podhoubí pro onemocnění srdce, cév a diabetes,“ soudí profesor Štěpán Svačina z 1. lékařské fakulty UK.

Průzkum Ústavu zdravotnických informací a statistiky také ukázal, že k lékaři nikdy nechodí 15 procent mužů a 6 procent žen většinou do 44 let.

A jak je to s péčí o chrup? I tady ženy chodí k zubaři dvakrát častěji než muži. Více dbají na prevenci a chtějí mít zdravý a krásný chrup. Muži jdou naopak k zubaři tehdy, až když mají zdravotní problém. Mladší generace je už ale ke svému chrupu odpovědnější.

„Pečovat o své zdraví, chodit na preventivní prohlídky, jednou ročně si nechat změřit krevní tlak, to je základ k předcházení chorob. Zvlášť muži by si to měli uvědomit a neomlouvat zanedbávání prohlídek pracovním nasazením. To se jim v určitém věku sečte, a pak už ani lékařská věda jim nemusí pomoct,“ konstatoval profesor Svačina.