Oproti loňskému roku počet lidí, kteří za převažující pocit minulého roku označili zklamání, stoupl o sedm procentních bodů. Spokojenost oproti tomu pociťovalo pouze 30 procent lidí. Počet lidí, kteří reflektují coby převládající pocit únavu, setrval na 23 procentech.

Z části výzkumu, v níž lidé mohli blíže specifikovat své pocity, plyne, že nejčastěji loňský rok vnímají jako údobí strachu, obav a nejistoty (33 procent dotázaných).  Desetina Čechů si pak s loňským rokem spojí bezmoc a osm procent nesoustředěnost.

 Převažující vnímání jednotlivých let (v procentech)
  2002 2008 2009
Spokojenost
46
37
30
Únava
30
23
23
Zklamání
24
40
47
Zdroj: STEM  (průzkumy prováděny vždy v lednu následujícího roku)
Souhrn toho nejpodstatnějšího z roku 2009 naleznete zde

Jako pomyslné synonymum vyrovnanosti označilo uplynulý rok 11 procent dotázaných. Podle dalších 13 procent jde vše, jak má, a čtyři procenta Čechů vnímají rok 2009 jako úspěch.

Zklamaní jsou všichni, stoupenci levice ale více

Z dlouhodobého srovnání vyplývá, že lidé zklamaní měli navrch v mezidobí let 1997 až 2000 a pak v posledních třech letech. Není bez zajímavosti, že vyšší míru zklamání z uplynulého roku pociťovali lidé v roce 1997, kdy se tak vyslovilo 48 procent  lidí.

"V předcházejících šetřeních jsme vždy zaznamenávali zřetelné rozdíly mezi pocity žen a mužů a mezi různě vzdělanými lidmi. V posledním výzkumu se však tyto rozdíly neobjevují, což znamená, že pocity týkající se předešlého roku jsou, co se týče pohlaví a vzdělání respondentů, všeobecně prožívané," uzavírá agentura.

Z hlediska politických preferencí jsou nejvíce zklamáni stoupenci levicových stran. U voličů KSČM jde o 64 procent dotázaných, u sociálních demokratů pak 62 procent. Stejně je na tom i šest z deseti stoupenci KDU-ČSL, 45 procent voličů TOP 09 a 30 procent příznivců ODS. Zklamaných je z loňska i 39 procent potenciálních voličů Strany zelených.