"Prezident republiky Václav Klaus udělí Řád Bíleho lva občanské skupiny I. třídy s řetězem prezidentovi Polské republiky Lechu Kaczyńskému za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky," informoval mluvčí Hradu Radim Ochvat.

Prezident může udělit Řád Bílého lva pouze občanům jiných států, kteří se o Českou republiku významně zasloužili. 

Euroskeptik Kazcyński má k českému prezidentovi názorově blízko, vedle Klause byl například posledním prezidentem, který odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu.  

Šedesátiletý prezident Polska je znám svými vyhraněnými konzervativními názory. Evropskou unii například pozlobil, když se snažil prosadit znovuzavedení trestu smrti. Jindy zase pobouřil svými výroky namířenými proti homosexuálům.  

Odpor vůči homosexuálům i komunistům

“Homosexuálové by neměli být izolováni, přesto by neměli dělat například učitele. Aktivní homosexuálové určitě v žádném případě. Podpora homosexuality povede k pádu civilizace, s tím nemůžeme souhlasit,“ prohlásil Kaczyński v době, když v roli starosty hlavního města Varšavy zakázal pochod homosexuálů. V roce 2007 bylo za Kaczyńského zákrok Polsko odsouzeno u Evropského soudu za lidská práva kvůli porušování shromaždovacího práva.

Kaczyński byl zvolen prezidentem v roce 2005, ve stejný rok, kdy zvítězila parlamentní volby jeho strana Právo a spravedlnost vedená dnes jeho dvojčetem Jarosławem Kaczyńským. Právo a spravedlnost je nyní v evropském parlamentu členem frakce Evropských konzervativců a reformistů, kterou zakládala společně s českou ODS. 

Kontroverzní prezident získal za komunismu gloriolu bojovníka za svobodu. Během vyhlášení výjimečného stavu v Polsku roku 1981 byl internován jako protisocialistický element. Po návratu z internace se stal členem Solidarity, která je považována za klíčové hnutí vedoucí k pádu totality. Ke konci 80. let se pak stal poradcem nositele Nobelovy ceny a prvního prezidenta svobodného Polska Lecha Wałesy.