Při univerzitní prověrce se zjistilo, že školou prošlo nestandardně 14 ze 63 absolventů doktorského studia.

Rozsah prohřešků sahal od nestandardních zkušebních komisí, které nebyly schváleny vědeckou radou fakulty, v některých případech byly šité zkoušeným přímo na míru a leckdy v nich ani neseděli odborníci z oboru, až po nezvykle krátkou dobu studia či manipulace s doktorskými pracemi.

Pokud skutečně dojde na odebírání, jako první by měli přijít na řadu ti držitelé titulu Ph.D., kteří jej vědomě získali neoprávněným způsobem.