Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou. Ze zákona jsou v něm zaneseny všechny exekuce, které jsou pravomocně určeny soudem. Skutečný počet exekucí tak může být ještě vyšší.

Co dělat v případě vyhlášení exekuce

"Domníváme se, že přinejmenším polovina exekucí nařízených v loňském roce ještě nenabyla právní moci," dodala mluvčí.

Rekordman měl 82 exekucí

Přesnější údaje budou na přelomu měsíce, nyní je komora sbírá od jednotlivých exekutorských úřadů. Obecně ale také platí, že přibývá vícečetných exekucí, deset exekucí již prý není žádnou výjimkou. "Zaznamenali jsme již člověka, který má na sobě 82 exekucí," podotkla.

Dlužníci jsou nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

"Naše zkušenosti ukazují, že si neumějí sehnat informace, nevědí, co mohou a nemohou, jak se bránit, nejsou připraveni řešit svou situaci komplexně," poznamenala mluvčí komory.

Třetina exekucí  spadá na stokorunové dluhy

Za zhruba třetinou nařízených exekucí v Česku stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám.

Nárůst soudem nařízených exekucí zvyšuje rychlost a podle dřívějšího odhadu Exekutorské komory jejich počet loni přesáhl 700 000. Část z nich již nabyla právní moci a je v evidenci, část už dokonce byla v loňském roce vymožena a už v evidenci není. Asi polovina ještě nenabyla právní moci a v evidenci ještě není. Předloni soudy nařídily 554 000 exekucí, o rok dříve 428 000.