V Lotyšsku, které je na opačném konci žebříčku, je chudobou ohrožena více než čtvrtina obyvatel (26 procent). Jen o trochu méně ohroženi jsou  obyvatelé Rumunska (23 procent ) či Bulharska (21 procent). Není bez zajímavosti, že chudobě reálně může čelit i pětina Španělů a Řeků. Stejně dopadli i Litevci.

Za Čechy se na čele umístili Nizozemci a Slováci, kterých je chudobou shodně ohroženo 11 procent.

Z věkových kategorií jsou v České republice chudobou nejvíce ohroženi mladí lidé do 17 let (13 procent), dále pak sedm procent lidí nad 65 let a pouze čtyři procenta zaměstnaných.

Kritéria, podle kterých Eurostat ohrožení chudobou měří, jsou například to, jak často v roce mohou lidé jet na dovolenou, zda mají prostředky na vytápění domu, či zda si mohou dopřát maso či adekvátní vegetariánský pokrm. Jedním z kritérií bylo i to, zda mají osobní vůz.

Riziko chudoby v jednotlivých zemích (v procentech)
ČR
9
Nizozemí
11
Slovensko
11
Dánsko
12
Slovinsko
12
Švédsko12
Rakousko
12
Maďarsko
12
Lucembusko
13
Francie
13
Finsko
14
Belgie
15
Německo
15
Malta15
Irsko
16
Kypr
16
Polsko
17
Portugalsko
18
Estonsko19
Velká Británie 19
 Itálie19
Litva
20
Španělsko
20
Řecko
20
 Bulharsko21
Rumunsko
23
Lotyšsko
26
 Zdroj: Eurostat