Více než 70 procent dotázaných vyjádřila nespokojenost se současným stavem údržby městských a obecních chodníků a domnívá se, že úřady své zákonné povinnosti neplní svědomitě. Pro 68 procent lidí přitom představují kluzké komunikace ohrožení zdraví a života.

Názory, jak problém úklidu chodníků řešit, se ovšem poněkud rozcházely. Občané by ale rádi měli jasno, na koho se kvůli neudržovaným komunikacím obrátit.

Čtěte také: Obce nemají přímou povinnost udržovat chodníky, nesou však odpovědnost

Necelá polovina Čechů si myslí, že bylo pro chodce prospěšnější, když zákon ukládal povinnost starat se o chodníky majitelům přilehlých nemovitostí. S tím nesouhlasilo na 38 procent dotázaných a 16 procent deklarovalo neutrální stanovisko.

Výsledky průzkumu Sanep (v procentech)
Dotaz: Ano Ne Nevím
Jste spokojeni s aktuální údržbou městských a obecních chodníků? 25,7 70,2 4,1
Představují pro Vás neudržované chodníky ohrožení draví a života? 68 28,2 3,8
Myslíte si, že obce zastávají svoji zákonnou povinnost svědomitě? 19,7 70,9 9,4
Myslíte si, že bylo pro chodce prospěšnější, když povinnost úklidu komunikací náležela majitelům nemovitostí? 46,2 37,5 16,3
Myslíte si, že by údržba chodníků měla být zákonem opět převedena do působnosti majitelů nemovitostí? 32,2 53,6 14,2
Je podle Vás nutné, aby za neudržované chodníky nesl někdo z představitelů konkrétní místní samosprávy zodpovědnost? 79,7 13,8 6,5

Vrátit odpovědnost zpět na majitele domů si už ale nadpoloviční většina nepřála. Souhlasila s tím jen necelá třetina osob.

Čtyři z pěti Čechů by si navíc přáli, aby odpovědnost za neudržované chodníky nesl některý z představitelů konkrétní místní samosprávy.