Většinu ostatních navrhovaných změn ale poslanci schválili. Vězeňská stráž tak dostane více pravomocí. Její příslušníci budou moci pronásledovat uprchlého vězně a zadržet ho, aniž by jako dnes museli čekat na příjezd policie. Pracovníci vězeňské stráže se také budou moci zúčastňovat zahraničních misí a vláda je rovněž bude oprávněna povolat k plnění úkolů policie při živelních pohromách a jiných mimořádných situacích.

I přes odpor opozice se pak vládní koalici podařilo prosadit, že při Generálním ředitelství Vězeňské služby bude zřízena inspekce, která bude oprávněna vyšetřovat trestné činy dozorců a pracovníků VS.

Vězni si polepší

Sněmovna rovněž schválila rozsáhlou vládní novelu o výkonu trestu odnětí svobody, která by měla zlepšit situaci vězňů. Odsouzený, kterému věznice nezajistila práci a on sám nemá žádný příjem, tak v budoucnu nebude muset platit za svůj pobyt v cele. Takovému člověku naopak bude věznice dávat sociální kapesné ve výši sto korun měsíčně.

Podle dnešní úpravy musí každý vězeň za pobyt ve vězení platit paušální částku 45 korun denně. Asi polovině vězňů ale není Vězeňská služba schopna práci zajistit.

Rozšířit by se také měla možnost návštěv odsouzených v soukromí, bez zrakové a sluchové kontroly vězeňských dozorců. Ve všech typech věznic by se také měla zřídit takzvaná výstupní oddělení, kde jsou vězni připravováni na samostatný způsob života po propuštění. Dnes jsou taková oddělení jen v nejpřísnějších dvou typech věznic.

Lépe než dnes by na tom v budoucnu měli být i obvinění pobývající ve vazbě. Délka návštěv by se měla prodloužit z dnešních šedesáti na devadesát minut. Obvinění by také měli mít právo v odůvodněných případech zatelefonovat blízké osobě s tím, že dozorci budou mít právo rozhovor odposlouchávat.

Sněmovna rovněž schválila návrh komunistického poslance Alexandra Černého, podle něhož bude věznice podle svých možností povinna nabídnout lidem ve vazbě účast na vzdělávacích, zájmových, sportovních a preventivně výchovných programech.

Ani v budoucnu ale nebude moci mít obviněná žena, které se ve vazbě narodí dítě, možnost mít novorozence u sebe a starat se o něj i ve vězení. Poslanci totiž nepřijali pozměňovací návrh petičního výboru, který to připouštěl. Matky, které už byly odsouzeny, přitom tuto možnost mají.

Novela zákona také vězňům výslovně zakazuje rozšiřování a přechovávání tiskovin nebo materiálů propagujících národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost. Protizákonné by mělo být i přechovávání tiskovin obsahujících popis výroby a použití návykových látek a jedů, ale i výbušnin, zbraní a střeliva.

Novela umožní nový proces

Kromě uvedených dvou novel vězeňských zákonů uspěl nový ministr spravedlnosti Karel Čermák ve Sněmovně i s třetí jím předkládanou novelou, kterou se mění zákon o Ústavním soudu.

Ta by měla lidem, kteří uspějí u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, v některých případech umožnit, aby byl jejich případ znovu otevřen a projednán českými soudy. To dnes totiž není možné. Novela ale tuto možnost omezuje pouze na případy trestních kauz, v nichž navíc ještě následky porušení lidského práva stále trvají.