Přestože je Janu Sochorovi dvaaosmdesát let, jeho energie ovládla páteční jednání. Emotivní výpověď svědka dokreslila profil Alexandra Dietrichsteina jako člověka, který měl blíže k Němcům než k Čechům.

„Alexandr Dietrichstein musel mít německé občanství, jinak by nemohl sloužit v německé armádě. Byl u luftwaffe, což bylo elitní německé vojsko,“ řekl u soudu Sochor.

Němci po Dietrichsteinovi za války pojmenovali alej

Právník Olgy Marie de las Mercedes Teresy Margarity von Dietrichstein Jaroslav Čapek tvrdí, že Dietrichstein, který měl problémy s hybností ruky, putoval do armády za trest. „Kdyby byl pro Hitlera kolaborant, neskončil by u letectva, ale někde v Rusku. Hitler měl útvary, které tam odstraňovaly miny,“ řekl Sochor.

Olga Maria de las Mercedes Teresa Margarita von Dietrichstein čeká na jednání soudu v Břeclavi.

Olga Maria de las Mercedes Teresa Margarita von Dietrichstein čeká na jednání soudu v Břeclavi.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Navíc i skutečnost, že se po zabrání území Němci přejmenovalo stromořadí u Mikulova, hodně napovídá o vztahu majitele panství s německou mocí. Valtická alej nesla po dobu druhé světové války Dietrichsteinovo jméno.

Možnému pamětníkovi je 90 let

Rozluštění pro soudní spor nejdůležitější otázky, zda se po zabrání pohraničí majitel panství skutečně přihlásil k německému občanství, ale Sochor nepomohl. Většinu informací, na kterých stavěl, má jen zprostředkovanou. Staví na slovech dvou hlavních zdrojů, někdejšího profesora mikulovského gymnázia a dále činitele někdejšího Okresního národního výboru v Mikulově. Ten mu řekl, že na vlastní oči viděl legitimace Dietrichsteina coby člena německé SDP a NSDAP.

„Tím mužem je pan Pleva, ještě žije, ale je mu přes devadesát let a paměť mu už neslouží, nechce o tom mluvit,“ není už podle Sochora cesta k výpovědi, která by tuto kapitolu historie mohla objasnit.

Jan Sochor čeká na začátek soudního jednání

Jan Sochor čeká na začátek soudního jednání.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Spor bude pokračovat

On sám má ale jasno. „Největší fašisté po válce z Československa utekli do Argentiny, to je známo. Jen to pěkně přeložte paní Mercedes,“ vyzval tlumočnici do španělštiny. Sám se ale nepovažuje za zaujatého vůči Dietrichsteinům. Dlouhá léta dělá v Mikulově průvodce a sám zdůrazňuje, že s rodem, zejména pak v době Františka kardinála von Dietrichsteina, se v Mikulově udála spousta změn k lepšímu.

Právní zástupce žalobkyně Jaroslav Čapek očekával vystoupení, v němž nebude svědek jeho klientce příliš nakloněn. Spor, v němž jde o stovky hektarů půdy a majetek značné hodnoty, zatím neskončil. Loni provedená pozemková reforma udělala z žaloby dokument mizivé hodnoty. Čapek řekl, že bude potřebovat týdny až měsíce, aby nově sladili seznam pozemků.