Právu se podařilo získat interní materiál ministerstva školství, jenž prošel loni v listopadu úspěšně jednáním porady vedení resortu. Má 51 stran a popisuje vytvoření systému, který by měl technicky zajistit průběh a vyhodnocení jednotných zkoušek.

Část změn je podle dokumentu podmíněna další úpravou „maturitní“ vyhlášky ministerstva a technickou novelizací „maturitních“ ustanovení školského zákona. Je ale otázkou, zda to ministerstvo stihne. Je před volbami a na celoplošnou říjnovou generálku v hodnotě 62 miliónů se musí žáci přihlašovat už od 1. června.

Přijetí novely zákona plánuje úřad do konce března, zveřejnit vyhlášku do konce května 2010. „Jde o stěžejní termíny,“ upozorňuje. Loni, před ročním odkladem maturit, byla situace podobná.

Nové zakázky za 496 miliónů

O ostatní se mají z velké části postarat firmy. Ministerská organizace Cermat, jež maturity připravuje, uvádí, že navržená architektura logistického zajištění zkoušek sestává z pěti základních tendrů. „Odhadovaný maximální objem nákladů na realizace klíčových veřejných zakázek činí v následujících 5 letech celkem 496 miliónů Kč,“ píše se v dokumentu.

Mimo to je nutno připočítat nemalé náklady na chod Cermat, školení pedagogů, každoroční provozní náklady maturit a další služby.

Jedna z pěti zakázek se týká dohledového centra, které umožní sledovat průběh maturit. Další má například zajistit rozvoz testů z centra do škol. Testy budou převáženy fyzicky, komunikace mezi školami a centrem už pak ale bude elektronická.

Jelikož se na financování maturit podílí i Brusel, musí projekt splňovat kritéria. Jedním z nich je udržitelnost projektu po dobu pěti let.

Pokud by tedy skončil dříve nebo nenaplňoval schválené podmínky, musela by ČR celou dotaci vrátit do unijního rozpočtu. Tím by se případná finanční ztráta ještě výrazně zvýšila. Jenže zůstává také otázkou, kdo bude financovat maturity, až skončí dotace. Každoroční provozní náklady, jak ministerstvo již uvedlo, budou 220 miliónů korun.

Jedním z hlavních motivů státní maturity je její využití vysokými školami v rámci přijímaček. Nicméně maturitní výsledky budou podle dokumentu k dispozici až v polovině června, což je pro VŠ pozdě. V té době již mají mnohé VŠ přijímačky za sebou.