Zatímco premiér zaznamenal oproti listopadovému šetření nepatrný pokles o tři desetiny procentního bodu, vláda si naopak o bezmála pět procentních bodů (4,7) polepšila.

Kabinet i premiér se dlouhodobě těší důvěře značné části tuzemské veřejnosti, což dokládají i průzkumy ostatních agentur. Například podle prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění se Fischer těší důvěře 72 procent Čechů, což je z vrcholných politiků zhola nejvíce.

 Spokojenost občanů s premiérem Janem Ficherem (v procentech)
listopad 2009 81
leden 2010 80,7
 Zdroj: Sanep

 Sanep premiérovu popularitu a důvěryhodnost interpretuje tak, že "enormně vysoká úroveň spokojenosti široké veřejnosti jak s vládou, tak zejména s jejím premiérem, je důležitým stabilizačním prvkem domácí politické scény".

Spokojenost občanů s Fischerovou vládou (v procentech)
listopad 2009
65
leden 2010
69,7
Zdroj: Sanep

 Společnost dále připomíná, "že si tato tzv. úřednická vláda získala tak vysokou důvěru v době, kdy musí čelit celosvětové ekonomické krizi a jejím dopadům na domácí hospodářství."