„Minulý týden jsme se rozhodli, že ji ustavíme, aby celou záležitost posoudila z etického hlediska. Pokračujeme ale dál i po rovině trestně-právní,“ řekl Právu Průša.

Dvořáková však připomněla, že kontroly doktorských studijních programů, které u titulů Ph.D. odhalily čtrnáct podezřelých případů, z toho šest zřejmě jasných podvodů, skončily už koncem listopadu. „Nejde o hon na čarodějnice, o zveřejňování ne zcela průkazných případů. Těch šest je ale asi zcela jasných - třeba když některé posudky vznikaly ještě dříve, než dotyčný vůbec začal studovat - a ty už mohla minimálně etická komise již před několika týdny projednat,“ uvedla Dvořáková.

„Etická komise nemůže tituly odebírat, ale pokud někoho označí, že jej získal neprávem, tak ho již nebude používat,“ doplnila Dvořáková. V případě titulů JUDr., jejichž kontroly skončily nyní a kde jsou problematických případů skoro tři stovky, je podle Dvořákové nutné vyčkat na výsledky dalších šetření.

Na podzim to nestihli  

Průša podle svých slov o vytvoření komise uvažoval už na podzim, když plagiátorská aféra tehdejšího proděkana Ivana Tomažiče rozpoutala na plzeňských právech kolotoč skandálů. „Pak ale události nabraly takový spád, že se to nestihlo,“ podotkl Průša, který věří že se nyní podaří svolat etickou komisi na počátek února. „Měla by být sedmičlenná a chci, aby v ní zasedli představitelé ostatních právnických fakult z České republiky. Z naší školy tam bude jeden nebo dva zástupci,“ dodal Průša.

Přibližně v té době by měla být jména prvních podvodných absolventů už známá. „V pátek se s děkanem Pospíšilem sejdeme nad zněním dopisů, které dotyčným rozešleme. Pokud pak proti nim nepodají do patnácti dnů věrohodný rozklad, tak jejich jména zveřejníme,“ slíbil rektor a dodal: „V žádném případě nechceme nic zametat pod koberec. Jsme ale první, kdo takovouto věc řeší, a musíme zvolit takový postup, který by mohly využít i další školy, pokud se dostanou do podobných problémů.“