"Celkem bylo prověřeno 828 případů udělení titulu JUDr., z tohoto celkového počtu byl v 537 případech průběh rigorózního řízení shledán jako zcela bezproblémový, dokumentace zbývajících 291 řízení bude podrobena dalšímu šetření v různém rozsahu," stojí ve zprávě komise s tím, že se jedná o průběžný výsledek.

Dále komise prověřila průběh studia 233 absolventů bakalářského studijního programu Právní specializace v oboru Veřejná správa. Dále se bude šetřit 28 absolventů. Z 239 absolventů magisterského studijního programu Právo a právní věda v oboru Právo bude dále potřeba prošetřit 23 případů.

Rektorská komise již před časem prověřila doktorské studijní programy a zjistila, že čtrnáct z celkem šedesáti tří titulů Ph.D. bylo zřejmě uděleno neoprávněně. Rozsah prohřešků sahal od nestandardních zkušebních komisí, které nebyly schváleny vědeckou radou fakulty, v některých případech byly šité zkoušeným přímo na míru a leckdy v nich ani neseděli odborníci z oboru, až po nezvykle krátkou dobu studia či po manipulace s doktorskými pracemi.

První kandidáti na odebrání titulů

Zda skutečně dojde i na odebírání titulů, o němž se od počátku kauzy spekuluje, bude jasné až po prověření všech zkoumaných absolventů.

Pokud na něj dojde, jako první by měli přijít řadu ti držitelé titulu Ph.D., kteří jej vědomě získali neoprávněným způsobem. V užším výběru je dle informací údajně šest jmen  z okolí bývalého proděkana Milana Kindla: někdejší proděkan Ivan Tomažič, předseda akademického senátu právnické fakulty Daniel Telecký, Kindlův společník Ondřej David, bývalý pedagog fakulty Jan Kavka, učitel Jan Suchý a další učitel, bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda.