Důvodem zrušení části změny územního plánu bylo nedostatečné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Plánované dokončení celého Severozápadního okruhu v roce 2012 je tak ohroženo.

Soud vyhověl navrhovatelům a zároveň vlastníkům nemovitostí přilehlých k silničnímu okruhu - městským částem Praha Suchdol a Dolní Chabry a také fyzickým osobám, které napadly změny územního plánu, jak je požadovali pražští úředníci. Emmert připomněl, že tuto změnu NSS zrušil již v říjnu 2008.

Mluvčí upřesnil, že středečním rozsudkem byla zrušena část vydávané změny územního plánu, konkrétně na trase silničního okruhu kolem Prahy na trase Ruzyně – Březiněves (tzn. severozápadní část okruhu). Byly to změny tvaru mimoúrovňových křižovatek, zkrácení přivaděče Rybářka, rozšíření komunikace.